ajaxoper:     ajaxval:     ajaxnum:     ajaxlang:     scr_width:    
Mambara.com: Hotele i hotele - rezerwacja bezpo┼Ťrednia. Samodzielna rezerwacja hotelu jest ┼éatwa

Mambara.com: Hotele i hotele - rezerwacja bezpo┼Ťrednia. Samodzielna rezerwacja hotelu jest ┼éatwa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych na stronie www.mambara.com (dalej Strona) bez zastrze┼╝e┼ä i ogranicze┼ä i potwierdzam, ┼╝e udzielaj─ůc takiej zgody dzia┼éam swobodnie, z w┼éasnej woli i na sw├│j w┼éasny interes. 1. Celem przekazania przeze mnie danych osobowych do p├│┼║niejszego przetwarzania ich na stronie jest uzyskanie informacji i us┼éug od u┼╝ytkownik├│w strony.

strona przetwarza dane osobowe w celach okre┼Ťlonych w niniejszej Umowie, a tak┼╝e analizuje bezosobowe automatycznie zbierane dane w celu usprawnienia dzia┼éania witryny, oceny skuteczno┼Ťci firm reklamowych, zbierania statystyk aktywno┼Ťci na stronie. Ponadto Administracja Witryny ma prawo do wykorzystywania danych osobowych w innych celach, kt├│re nie s─ů sprzeczne z prawem Federacji Rosyjskiej.

2. Przyjmuj─Ö do wiadomo┼Ťci i akceptuj─Ö, ┼╝e niniejsza zgoda jest udzielana na wszelkie dzia┼éania w zakresie przetwarzania moich danych osobowych, kt├│re s─ů niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia tych cel├│w, zar├│wno przy u┼╝yciu automatyzacji, jak i bez nich, w tym bez ogranicze┼ä: gromadzenie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, udoskonalanie (aktualizacja, zmiana), otrzymywanie od os├│b trzecich, wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie), depersonalizacja, blokowanie, niszczenie, transgraniczne przekazywanie danych osobowych, a tak┼╝e wykonywanie wszelkich innych dzia┼éa┼ä z moimi danymi osobowymi, z uwzgl─Ödnieniem norm ustawy federalnej Federacji Rosyjskiej nr 152 "o danych osobowych" z 27.07.2006 r.

3. Podpisanie tej zgody odbywa si─Ö poprzez klikni─Öcie przycisku "Utw├│rz konto osobiste" na stronie i obejmuje nast─Öpuj─ůce dane osobowe:
imi─Ö, nazwisko, drugie imi─Ö;
Numer telefonu kontaktowego;
adres e-mail (E-mail);
obywatelstwo;
płeć;
adres;
link do profili medi├│w spo┼éeczno┼Ťciowych;
automatycznie zbierane dane (adres IP, pliki cookie, informacje o po┼éo┼╝eniu geograficznym, logi i dane przesy┼éane przez stron─Ö internetow─ů i serwer);
oraz inne dane udost─Öpniane przeze mnie wed┼éug w┼éasnego uznania. 4. Administracja Strony nie sprawdza poprawno┼Ťci podanych przeze mnie danych osobowych. Administracja Strony wynika z faktu, ┼╝e podane przeze mnie dane osobowe s─ů wiarygodne i wystarczaj─ůce. Jestem ┼Ťwiadomy, ┼╝e jestem odpowiedzialny za przekazanie danych osobowych osoby trzeciej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem.

5. Wyra┼╝am zgod─Ö na ujawnienie przez Administracj─Ö Strony moich danych osobowych innym u┼╝ytkownikom strony w celach us┼éugowych. Dane osobowe s─ů przekazywane zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. W przypadku, gdy administracja strony przekazuje moje dane osobowe stronom trzecim, wymaga od stron trzecich zachowania poufno┼Ťci moich danych osobowych. W przypadku, gdy administracja strony uzna, ┼╝e podj─Öte przez ni─ů ┼Ťrodki nie mog─ů zapewni─ç pe┼énej ochrony danych osobowych podczas przesy┼éania, w tym transgranicznej, zgadzam si─Ö, ┼╝e moje dane osobowe zostan─ů przekazane w formie bezosobowej, w przypadku, gdy nie poci─ůga to za sob─ů niewykonalno┼Ťci us┼éug.

6. Przetwarzanie odbywa si─Ö zgodnie z wymogami ustawy federalnej nr 152 "o danych osobowych" z dnia 27.07.2006 R.i Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Potwierdzam, ┼╝e zapozna┼éem si─Ö z Polityk─ů Prywatno┼Ťci zamieszczon─ů na stronie https://www.mambara.com/PL/info/Privacy-Policy.htm 7. Podczas przetwarzania danych osobowych Administracja Strony podejmuje dzia┼éania maj─ůce na celu ochron─Ö Danych Osobowych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem. Administracja Strony stale poprawia metody ochrony danych osobowych, w tym prawne, organizacyjne i techniczne ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa.

8. Niniejsza zgoda obowi─ůzuje do osi─ůgni─Öcia cel├│w przetwarzania danych osobowych. Po zako┼äczeniu przetwarzania moich danych osobowych Administracja Strony, po up┼éywie przewidzianych przez obowi─ůzuj─ůce prawo termin├│w przechowywania dokument├│w zawieraj─ůcych dane osobowe, zapewnia ich zniszczenie. 9. Potwierdzam, ┼╝e jestem poinformowany, ┼╝e w dowolnym momencie w ci─ůgu ca┼éego okresu obowi─ůzywania niniejszej zgody, mam prawo wycofa─ç to ostatnie poprzez skierowanie wniosku do administracji strony i zgadzam si─Ö, ┼╝e jest ona zobowi─ůzana do zaprzestania przetwarzania danych osobowych i zniszczenia tych danych w ci─ůgu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty otrzymania wspomnianego wniosku. Jednocze┼Ťnie zdaj─Ö sobie spraw─Ö i akceptuj─Ö, ┼╝e taka opinia mo┼╝e doprowadzi─ç do zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia mi us┼éug witryny.
Zaloguj si─Ö do swojego konta

Nazwa u┼╝ytkownika (Adres e-mail)


Has┼éo   Zapomnia┼ée┼Ť nazwy u┼╝ytkownika lub has┼éa?

Nie masz konta osobistego? Zalecamy rejestrację w celu szybkiego i wygodnego korzystania ze wszystkich usług strony.

Rejestracja podr├│┼╝na        Rejestracja hotelu
Zamknij